12.01.2018

Mistä voimaa parempaan työn ja muun elämän hallintaan?

Uusi vuosi haastaa uusiin lupauksiin, ei vain työn vaan koko elämän suhteen. Huomenna kaikki voisi olla paremmin, vai voiko? Mistä löytyisi voimaa parempaan elämään ja työelämän pyörteissä jaksamiseen? Tämä kysymys tuntuu heräävän yhä useammin, kun työelämän murrokset heiluttavat ihmisten luottamusta perinteisen työelämän jatkuvuuteen ja altistavat elämään jatkuvassa epävarmuudessa.

Tutkimus tarjoaa kolme keinoa motivoitua ja jaksaa muutoksissa: tavoitteet toiminnan tukena, myönteisyys kannustimena ja luottamus yhteisötyön voimaan.

Tavoitteet ja tunteiden voima

Uudet tavoitteet jäävät helposti vain toiveiksi, elleivät ne johda konkreettiseen toimintaan ja jatkuvaan suoriutumisen arviointiin. Tavoitteet ohjaavat toimintaa parhaiten, jos ne ovat selkeitä, riittävän haastavia ja henkilökohtaisesti merkityksellisiä. Positiiviset tunteet kertovat, miten hyvin jokin tavoite on saavutettu, tai että tavoite saavutetaan odotettua nopeammin. Muilta saatu myönteinen palaute vahvistaa entisestään toivottua käyttäytymistä ja hallinnan tunnetta.

Tunteet, ajattelu ja käyttäytyminen ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Tasapainottelu tiedon ja tunteiden välillä on inhimillinen taitolaji. Työelämässä asioiden tiedollinen käsittely auttaa ymmärtämään monimutkaisia asioita. Pätevä tieto ei kuitenkaan riitä silloin, kun halutaan todella menestyä. Maksimisuorituksiin motivoivat tunteet, työelämässä nimenomaan myönteiset tunteet. Tunteet tuovat asioihin uusia sävyjä ja merkityksiä sekä auttavat tarkkaavuudessa, asioiden mieleen painamisessa ja mieleen palauttamisessa. Positiiviset tunteet myös vahvistavat ihmisten välistä yhteen kuuluvuuden kokemusta. Negatiivisista tunteista on puolestaan hyötyä uhkaavissa tilanteissa tai kun epäonnistutaan tavoitteisiin pyrittäessä. Toisaalta on hyvä myös olla tietoinen siitä, että voimakkaat tunteet voivat kapeuttaa ajattelua ja johtaa epäloogisuuteen, kaaokseen ja kärjistyneeseen käyttäytymiseen.

Erilaisuudesta käyttövoimaksi

Ihmisten väliset erot tunnereaktioissa ja tunteiden säätelyssä ovat suuria. Rauhallisessa elämänmenossa näytämme kyllä hyvin samanlaisilta. Kun asioihin liittyvät korkeat tiedolliset vaatimukset tai niiden herättämät tunnereaktiot korostuvat, myös erot ihmisten käyttäytymisessä alkavat tulla esiin.

Ihmisten välinen erilaisuus on myönteinen mahdollisuus erityisesti muutostilanteissa, joissa tarvitaan muutakin kuin tavanomaisia ratkaisuja. Erilaisuuden kytkeminen vakiintuneeseen tapaan toimia vaatii avoimuutta, rohkeutta kokeiluihin, uuden oppimista ja myös epäonnistumisten hyväksymistä. Meidän ei tulisi korostaa niinkään suojautumista ja kontrollia uutta kohtaan, vaan pyrkiä uusien kokemusten ja kokeilujen kautta laajentamaan oman elämän hallintaa.

Yhdessä ja luottaen kohti tulevaa

Muutoksen keskellä on viisasta katsoa tavallista pidemmälle ja olla aktiivinen muutoksessa toimija. Yhdessä selviydymme yksinäistä taistelua paremmin. Muutoksessa on hyvä varata aikaa yhdessäololle ja asioiden jakamiselle, myös surutyölle ja luopumiselle. On kuitenkin tärkeää välttää liiallista märehtimistä, loukkaantumista tai loukkaamista, katkeroitumista tai toisen uhriutumisen tukemista.

Ihminen kaipaa muutosten keskellä myös jatkuvuuden tunnetta voidakseen hyvin. Luottamus elämään ja muihin ihmisiin rakentuu aiemmin koetun turvallisuuden ja myönteisen palautteen varaan. Menneisyydestä kumpuava luottamus toisiin ihmisiin on omiaan synnyttämään myös uutta luottamuspääomaa ja vahvistamaan uskoa tulevaisuuteen. Lisäämällä luottamusta edistäviä toimia, mitä ikinä ne ovatkin, rakennamme parempaa elämää.

Mitä voisin luvata tekeväni nykyistä enemmän? 

-       Voisin olla nykyistä rehellisempi itseäni kohtaan ja tutkia omia ajatuksiani, tunteitani sekä tapojani toimia.

-       Voisin yrittää kiinnostua erilaisuudesta, kuunnella muita ja arvostaa enemmän itseäni sekä muita.

-       Voisin edistää tietoisuuttani nykytilasta, näkökulmaani tulevaan ja aktiivisuuttani ongelmanratkaisuissa sekä ylläpitää paremmin myönteisyyttä ja pitkäjänteisyyttä elämässäni.

-       Voisin hyvien aikomusten lisäksi myös tarttua entistä aktiivisemmin asioihin ja toimia, tehdä myönteisiä asioita ja etsiytyä hyvän palvelukseen.

-       Voisin ottaa tarvittaessa välimatkaa töihini ja palautua sekä ennen kaikkea, oppia kokemuksistani.

 

Hyvissä aikeissa,

Jouko Lönnqvist & Tiia Pirkola

 

Psykiatrian tutkimussäätiö tukee tutkimustiedon saattamista kansalaisten ja päättäjien tietoon. Yhteiskunnallinen keskustelu psyykkisen hyvinvoinnin edistämisestä on hyödyllistä, silloin kun se pohjautuu todelliseen tietoon. Psykiatrian Tutkimussäätiö tarjoaa asiantuntijaluentoja mielenterveyteen, työelämään, työkykyyn ja hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Lisätietoja: psykiatrian.tutkimussaatio@psy.fi

Ajankohtaista

04.06.2019
Täältä tullaan 2021!
Lue Lisää →

09.04.2019
Tulossa: Korkeatasoinen koulutustilaisuus 4.10.2019 Nuorten mielenterveydestä
Lue Lisää →

15.03.2019
Psykiatrian Tutkimussäätiö jakoi apurahoja
Lue Lisää →

08.03.2019
In memoriam Kalle Achté 12.9.1928 – 30.1.2019
Lue Lisää →

30.01.2019
Suru-uutinen: Professori Kalle Achté on kuollut
Lue Lisää →

23.01.2019
Vuosi 2019 on Psychiatria Fennica -vuosikirjan juhlavuosi!
Lue Lisää →

19.11.2018
Raimo Salokankaan uusi kirja on ilmestynyt: Aleksis Kiven elämä ja sairaudet
Lue Lisää →

01.11.2018
Psychiatria Fennica 2018 on ilmestynyt uudella visuaalisella ilmeellä!
Lue Lisää →

10.09.2018
Koskettavia tunnelmia, kohtaamisia ja puheenvuoroja Säätiön juhlaseminaarista 6.9.2018
Lue Lisää →

06.09.2018
Tutkimusprofessori Jaana Suvisaarelle Psykiatrian Tutkimussäätiön Kalle Achté-tunnustuspalkinto
Lue Lisää →

03.08.2018
Kalle Achté -palkinnon 2018 saajan julkistamistilaisuus 6.9.2018
Lue Lisää →

15.03.2018
Psykiatrian Tutkimussäätiö jakoi apurahoja
Lue Lisää →

29.01.2018
Psychiatria Fennica, Supplementum 1, 2018 on ilmestynyt
Lue Lisää →

23.10.2017
Tänään Eduskunnan kansalaisinfossa Prof. Jouko Lönnqvist: Itsemurhien ehkäisy vuonna 1987 ja 2017
Lue Lisää →

09.08.2017
Psykiatrian Tutkimussäätiön Mielenterveyspalkinto Matti Kaivosojalle
Lue Lisää →

25.09.2015
Säätiö ottaa kantaa mediassa mielenterveyden huomioimiseksi työelämän uudistuksissa
Lue Lisää →

Blogi

23.07.2015
Työelämän aktivointitoimenpiteisiin panostettava
Lue Lisää →

02.06.2015
Hallitusohjelman vaikutukset lasten eriarvoistumiseen
Lue Lisää →

18.05.2015
Alkoholiongelmien hoito ehkäisee rikollisuutta
Lue Lisää →

07.05.2015
Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy opiskelijoilla
Lue Lisää →

04.05.2015
Lasten ja nuorten itsemurhat: muutoksia kuolleisuudessa ja tekotavoissa
Lue Lisää →