01.12.2017

Hyvä mielenterveyden ystävä,

Mielenterveyden häiriöt, erityisesti masennus, ovat yksi eniten yhteiskunnallisia menetyksiä aiheuttava sairausryhmä heikentäen niin kansalaistemme elämänlaatua kuin työ- ja toimintakykyäkin. Maailman terveysjärjestö WHO ennustaa, että vuoteen 2030 mennessä masennus on suurin sairaustaakan aiheuttaja Euroopassa.

Mielenterveystyön tukeminen edistää väestön työ- ja toimintakykyä ja antaa sairastuneille mahdollisuuden parempaan arkeen. Psykiatrian Tutkimussäätiö on tukenut laadukasta ja riippumatonta alan tieteellistä tutkimusta yli 45 vuoden ajan.  Ajankohtaisina mielenterveyteen liittyvinä teemoina olemme pitäneet esillä toisaalta muuttuvan työelämän asettamia haasteita mielenterveydelle ja toisaalta nuorena alkavien mielenterveyshäiriöiden ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn.

Psykiatrian Tutkimussäätiö kannustaa apurahoin nuoria tutkijoita tuottamaan sekä mielenterveyden edistämiseen, työkyvyn ylläpitämiseen, että mielenterveyden häiriöiden hoitamiseen tarvittavaa tieteellistä tietoa. Säätiö myös tukee mielenterveyteen liittyvien tutkimustulosten julkaisemista ja tiedon levittämistä niin hoitohenkilökunnan kuin päättäjienkin tietoisuuteen ja järjestää keskustelutilaisuuksia mielenterveyteen liittyvistä teemoista.

Mahdolliseksi katsomanne tuki mielenterveyttä ja hyvinvointia edistävälle tutkimukselle viestii vankasta arvopohjasta. Lisäksi yrityksille:

- 850 e – 50 000 e lahjoitukset ovat vähennyskelpoisia valtionverotuksessa

- Kolmena perättäisenä vuonna lahjoittaneet yritykset saavat erityismaininnan Psykiatrian Tutkimussäätiön kotisivuilla

- Lahjoittajat saavat lahjoituksestaan diplomin, jonka voivat laittaa esille

Julkisen tutkimusrahoituksen jatkuvasti pienentyessä muun tutkimusrahoituksen merkitys korostuu entisestään laadukkaan psykiatrisen tutkimuksen tukijana ja mahdollistajana!

Annamme mielellämme lisätietoa säätiön toiminnasta ja lahjoittamisesta (psykiatrian.tutkimussaatio@psy.fi, Tiia Pirkola puh. 0405077766.

Kunnioittavasti

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ

Jouko Lönnqvist, LKT, professori                                               Tiia Pirkola

Hallituksen puheenjohtaja                                                         Toimitusjohtaja                                               

Pankkiyhteys FI24 5780 0720 4204 42 (OKOYFIHH)

Poliisihallituksen rahankeräyslupanumero RA/2016/397. Lupa myönnetty 11.8.2016 ja on voimassa Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta 11.8.2016-30.6.2018. Varojen käyttötarkoitus: Mielenterveyden edistämistä, häiriöiden ehkäisyä ja hoitoa koskevan tutkimus- ja kehitystoiminnan tukeminen.

Ajankohtaista

04.06.2019
Täältä tullaan 2021!
Lue Lisää →

09.04.2019
Tulossa: Korkeatasoinen koulutustilaisuus 4.10.2019 Nuorten mielenterveydestä
Lue Lisää →

15.03.2019
Psykiatrian Tutkimussäätiö jakoi apurahoja
Lue Lisää →

08.03.2019
In memoriam Kalle Achté 12.9.1928 – 30.1.2019
Lue Lisää →

30.01.2019
Suru-uutinen: Professori Kalle Achté on kuollut
Lue Lisää →

23.01.2019
Vuosi 2019 on Psychiatria Fennica -vuosikirjan juhlavuosi!
Lue Lisää →

19.11.2018
Raimo Salokankaan uusi kirja on ilmestynyt: Aleksis Kiven elämä ja sairaudet
Lue Lisää →

01.11.2018
Psychiatria Fennica 2018 on ilmestynyt uudella visuaalisella ilmeellä!
Lue Lisää →

10.09.2018
Koskettavia tunnelmia, kohtaamisia ja puheenvuoroja Säätiön juhlaseminaarista 6.9.2018
Lue Lisää →

06.09.2018
Tutkimusprofessori Jaana Suvisaarelle Psykiatrian Tutkimussäätiön Kalle Achté-tunnustuspalkinto
Lue Lisää →

03.08.2018
Kalle Achté -palkinnon 2018 saajan julkistamistilaisuus 6.9.2018
Lue Lisää →

15.03.2018
Psykiatrian Tutkimussäätiö jakoi apurahoja
Lue Lisää →

29.01.2018
Psychiatria Fennica, Supplementum 1, 2018 on ilmestynyt
Lue Lisää →

23.10.2017
Tänään Eduskunnan kansalaisinfossa Prof. Jouko Lönnqvist: Itsemurhien ehkäisy vuonna 1987 ja 2017
Lue Lisää →

09.08.2017
Psykiatrian Tutkimussäätiön Mielenterveyspalkinto Matti Kaivosojalle
Lue Lisää →

25.09.2015
Säätiö ottaa kantaa mediassa mielenterveyden huomioimiseksi työelämän uudistuksissa
Lue Lisää →

Blogi

23.07.2015
Työelämän aktivointitoimenpiteisiin panostettava
Lue Lisää →

02.06.2015
Hallitusohjelman vaikutukset lasten eriarvoistumiseen
Lue Lisää →

18.05.2015
Alkoholiongelmien hoito ehkäisee rikollisuutta
Lue Lisää →

07.05.2015
Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy opiskelijoilla
Lue Lisää →

04.05.2015
Lasten ja nuorten itsemurhat: muutoksia kuolleisuudessa ja tekotavoissa
Lue Lisää →