26.07.2016

Mielen ja ruumiin terveydenhuollon lainsäädäntö tulisi yhdentää Sotessa

Kansainvälisessä terveyspoliittisessa keskustelussa on viime aikoina korostettu tarvetta poistaa edelleen olemassa oleva kuilu ja raja-aidat mielenterveyden häiriöiden ja ruumiillisten sairauksien hoidon välillä. Eriytettyjen hoitojärjestelmien historia ulottuu yli sadan vuoden taakse. Taustalla ovat perinteisesti erilliset hoito-organisaatiot ja rahoitusmallit. Suomessa vuoden 1991 Mielenterveyslaki pyrki avaamaan hoitojärjestelmien yhdentämistä. Silti meillä on edelleen voimassa erillinen lainsäädäntö mielenterveydestä ja muusta terveydestä, vaikkakin monia yhteisiä säännöksiä on jo olemassa. Kaikki mielenterveyden ja ruumiillisen terveyden hoidon toimenpiteet eivät kuitenkaan ole vielä mahtuneet samaan lainsäädäntöön.

Hyvänä esimerkkinä yhtenäisen hoitokulttuurin tarpeesta ovat syömishäiriöt. Syömishäiriöiden tyypillinen puhkeamisikä on 15 – 25 vuotta, eli kehityksellisesti hyvin keskeinen ja haavoittuva elämänvaihe. Syömishäiriöiden esiintyvyys on kasvussa. Syömishäiriön hyvin vakavatkin ruumiilliset oireet ja niihin liittyvät ilmeiset psyykkiset taustatekijät edellyttävät yhtenäistä mielen ja ruumiin hoitojärjestelmää ja tiivistä yhteistyötä mielen ja ruumiin terveyden ammattilaisten kesken. Myös muissa mielenterveyden häiriöissä psykiatrisen ja somaattisen terveydenhuollon tiivis yhteistyö on osoittautunut lisääntyvästi välttämättömäksi. Toteutuuko se riittävästi?

Englannissa on otettu vuoden 2012 uudessa terveydenhuollon lainsäädännössä iso askel kohti samanarvoisen kunnioituksen kulttuurin saavuttamista mielen ja ruumiin terveydenhuollon kesken vuoteen 2020 mennessä koko NHS:n (National Health Service) piirissä. Tällöin tavoitteena on, että mielenterveyspalvelut ovat yhtä hyvin rahoitettuja ja yhtä laadukkaita kuin ruumiillisten sairauksien hoidot.

Vuosisataisen kuilun täydellinen poistaminen hoitojärjestelmien väliltä edellyttää kuitenkin vielä enemmän. On tärkeää, että mielenterveyspalvelut ovat yhtä hyviä ja yhtä laadukkaita kuin ruumiillisten sairauksien hoitopalvelut. Tavoitteena tulee myös olla, että kaikki mielenterveyspalvelut tuotetaan osana yhteistä mielen ja ruumiin sairauksien hoitojärjestelmää. Tällöin ei enää tarvita erillistä Mielenterveyslakia, vaan samanarvoisista terveyspalveluista tulee voida säätää samoissa laeissa. Tämän tavoitteen tulee toteutua myös Sotessa, kun terveydenhuollon lainsäädäntöä uudistetaan.

 

Kari Pylkkänen

Professori

Psykiatrian Tutkimussäätiön hallituksen jäsen

Ajankohtaista

29.01.2018
Psychiatria Fennica, Supplementum 1, 2018 on ilmestynyt
Lue Lisää →

12.01.2018
Psykiatrian Tutkimussäätiön uuden vuoden tervehdys - yhdessä ja luottaen kohti tulevaa
Lue Lisää →

01.12.2017
Lahjoita Mielenterveyden tueksi!
Lue Lisää →

23.10.2017
Tänään Eduskunnan kansalaisinfossa Prof. Jouko Lönnqvist: Itsemurhien ehkäisy vuonna 1987 ja 2017
Lue Lisää →

20.10.2017
Psychiatria Fennica 2017 ilmestynyt
Lue Lisää →

06.10.2017
Psychiatria Fennica verkkojulkaisuksi
Lue Lisää →

09.08.2017
Psykiatrian Tutkimussäätiön Mielenterveyspalkinto Matti Kaivosojalle
Lue Lisää →

11.06.2017
Hieno ilta Andorrassa 8.6.2017!
Lue Lisää →

16.03.2017
Psykiatrian Tutkimussäätiö jakoi apurahoja
Lue Lisää →

25.09.2015
Säätiö ottaa kantaa mediassa mielenterveyden huomioimiseksi työelämän uudistuksissa
Lue Lisää →

Blogi

05.12.2017
Jouko Lönnqvist: Sota meni, menikö myös mielenterveys? Sotalapsesta aikuiseksi.
Lue Lisää →

23.09.2016
Kaisla Joutsenniemi: Turvapaikanhakijat ja resilienssi
Lue Lisää →

26.07.2016
Kari Pylkkänen: Mielen ja ruumiin terveydenhuollon lainsäädäntö tulisi yhdentää Sotessa
Lue Lisää →

11.07.2016
Kari Pylkkänen: Mielenterveys - terveydenhuollon suurin ja kallein haaste
Lue Lisää →

17.06.2016
Sami Pirkola: Ymmärrystä ja hyvinvointia rekistereistä
Lue Lisää →

01.06.2016
Kari Pylkkänen: Psykoterapian kriisi - lyhyt vai pitkä kaava?
Lue Lisää →

01.03.2016
Kelan etäkuntoutus voi parantaa psykoterapian saatavuutta
Lue Lisää →

23.07.2015
Työelämän aktivointitoimenpiteisiin panostettava
Lue Lisää →

02.06.2015
Hallitusohjelman vaikutukset lasten eriarvoistumiseen
Lue Lisää →

18.05.2015
Alkoholiongelmien hoito ehkäisee rikollisuutta
Lue Lisää →

07.05.2015
Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy opiskelijoilla
Lue Lisää →

04.05.2015
Lasten ja nuorten itsemurhat: muutoksia kuolleisuudessa ja tekotavoissa
Lue Lisää →