17.06.2016

Ymmärrystä ja hyvinvointia rekistereistä

Maailmantilanteen muutosten synnyttämät pakolaisvirrat ovat viime aikoina haastaneet Euroopan valtioiden ja EU:n toimintakykyä, politiikan tekoa ja palvelujärjestelmiä täysin ennalta aavistamattomassa mitassa. Vaikka tilanteen terveydenhuoltoon kohdistama paine on toistaiseksi ainakin Suomessa ollut vasta rajallinen, on haasteita odotettavissa ajan myötä. Erityisesti lähtömaiden vaikeiden olojen voi olettaa aiheuttaneen traumoja, jotka todennäköisesti vaikuttavat pakolaisten terveyteen ja toimintakykyyn monin tavoin.

Ruotsalaiset tutkijakollegat ovat hyödyntäneet käytössään olevia kansallisia rekistereitä yksinkertaisella ja vakuuttavalla tavalla selvittääkseen pakolaisuuden psyykkisiä seuraamuksia. Rekisteritutkimuksessa aiemminkin kunnostautuneet Karoliinisen instituutin tutkijat ovat yhteistyössä brittitutkijoiden kanssa analysoineet ruotsiin muuttaneiden ulkomaalaisten ja heistä erityisesti pakolaistaustaisten kansalaisten psykoosiriskiä.

Vuodesta 1984 alkaneessa rekisteriseurannassa laskettiin skitsofrenian tai muun mielialaan liittymättömän psykoosin ilmaantumisriskit kolmelle ihmisryhmälle: syntyperäisille ruotsalaisille, vapaaehtoisesti maahan muuttaneille, sekä eri puolilta maailmaa saapuneille pakolaisille. Seurattuja henkilöitä oli kaikkiaan 1,3 miljoonaa, joten tilastollista voimaa analyyseihin löytyi hyvin. Kolmen ryhmän psykoosiriskit erosivat toisistaan huomattavasti niin, että tavallisten maahanmuuttajien riski oli kantaväestöön nähden melkein kaksinkertainen ja pakolaismuuttajien jopa kolminkertainen. Näitä eroja ei selittänyt mikään muu tutkittavia ryhmiä jakava tekijä.

Tämä valtakunnallisella rekisteritiedolla tehty tutkimus kertoo maahanmuuttajien kohonneesta psykoosiriskistä ja myös siitä, että juuri pakolaisuuteen liittyy erityisiä, todennäköisesti traumaattisiin kokemuksiin yhdistettäviä psykoosien riskitekijöitä. Tämän ryhmän psykoosien yleisyydestä on jo aiempaakin näyttöä, mutta tässä tutkimuksessa nämä yhteydet saatiin esiin selkeässä vertailuasetelmassa ja pakolaisuuden erityisrasitus tunnistaen. Löydökset valaisevat sekä mielenterveyshäiriöiden syntymekanismeja että palvelujärjestelmiemme kehittämistarpeita. Ymmärrys lisää mahdollisuuksia parempaan hoitoon, hyvinvointiin ja toimintakykyyn.

Epidemiologisen tiedon lisäksi ruotsalaisten työ kertoo, miten helpolla ja hyvää tuottavalla tavalla yhdessä kerättyjä tietovarantoja voidaan hyödyntää, jos vain halutaan. Tämä kysymys on ollut monesti esillä meillä Suomessakin, missä terveys- ja väestötietorekisterit ovat olleet laadultaan ja kattavuudeltaan ehkä jopa maailman parhaita. Rekisterien hajaantuneen hallinnoinnin, sekä resurssien ja tutkimusmotivaattoreiden puuttumisen takia niiden ainutlaatuista antia ei ole kunnolla hyödynnetty.

Rekisteritutkimukseen liittyvät tietosuojakysymykset ovat helposti ratkaistavissa, kun vain tunnistetaan tutkimuksen suuri merkitys. Erityisesti hoitoon, kuntoutukseen ja yleiseen hyvinvointiin liittyvien rekisterien yhdistäminen voi tuoda meille lisäarvoa, josta useimmat muut länsimaat voivat vain haaveilla. Tähän tutkimustoimintaan liittyvät käytännöt olisi viipymättä saatava sujuviksi, jotta sairauksien riskitekijöitä ja palveluiden vaikuttavuutta selvittävä tutkimus pääsisi tuottamaan kaikille lisää hyvinvointia.

 

Hollander AC, Dal H, Lewis G, Magnusson C, Kirkbride JB, Dalman C. Refugee migration and risk of schizophrenia and other non-affective psychoses: cohort study of 1.3 million people in Sweden. BMJ. 2016 Mar 15;352:i1030. doi: 10.1136/bmj.i1030.

http://www.bmj.com/content/352/bmj.i1030.long

 

Sami Pirkola

Sosiaalipsykiatrian professori, Psykiatrian Tutkimussäätiön hallituksen jäsen

Suomen Psykiatriyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

Ajankohtaista

09.04.2019
Tulossa: Korkeatasoinen koulutustilaisuus 4.10.2019 Nuorten mielenterveydestä
Lue Lisää →

15.03.2019
Psykiatrian Tutkimussäätiö jakoi apurahoja
Lue Lisää →

08.03.2019
In memoriam Kalle Achté 12.9.1928 – 30.1.2019
Lue Lisää →

30.01.2019
Suru-uutinen: Professori Kalle Achté on kuollut
Lue Lisää →

23.01.2019
Vuosi 2019 on Psychiatria Fennica -vuosikirjan juhlavuosi!
Lue Lisää →

19.11.2018
Raimo Salokankaan uusi kirja on ilmestynyt: Aleksis Kiven elämä ja sairaudet
Lue Lisää →

01.11.2018
Psychiatria Fennica 2018 on ilmestynyt uudella visuaalisella ilmeellä!
Lue Lisää →

10.09.2018
Koskettavia tunnelmia, kohtaamisia ja puheenvuoroja Säätiön juhlaseminaarista 6.9.2018
Lue Lisää →

06.09.2018
Tutkimusprofessori Jaana Suvisaarelle Psykiatrian Tutkimussäätiön Kalle Achté-tunnustuspalkinto
Lue Lisää →

03.08.2018
Kalle Achté -palkinnon 2018 saajan julkistamistilaisuus 6.9.2018
Lue Lisää →

15.03.2018
Psykiatrian Tutkimussäätiö jakoi apurahoja
Lue Lisää →

29.01.2018
Psychiatria Fennica, Supplementum 1, 2018 on ilmestynyt
Lue Lisää →

23.10.2017
Tänään Eduskunnan kansalaisinfossa Prof. Jouko Lönnqvist: Itsemurhien ehkäisy vuonna 1987 ja 2017
Lue Lisää →

09.08.2017
Psykiatrian Tutkimussäätiön Mielenterveyspalkinto Matti Kaivosojalle
Lue Lisää →

25.09.2015
Säätiö ottaa kantaa mediassa mielenterveyden huomioimiseksi työelämän uudistuksissa
Lue Lisää →

Blogi

23.07.2015
Työelämän aktivointitoimenpiteisiin panostettava
Lue Lisää →

02.06.2015
Hallitusohjelman vaikutukset lasten eriarvoistumiseen
Lue Lisää →

18.05.2015
Alkoholiongelmien hoito ehkäisee rikollisuutta
Lue Lisää →

07.05.2015
Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy opiskelijoilla
Lue Lisää →

04.05.2015
Lasten ja nuorten itsemurhat: muutoksia kuolleisuudessa ja tekotavoissa
Lue Lisää →