01.06.2016

Psykoterapian kriisi - lyhyt vai pitkä kaava?

Psykoterapia on ollut toistuvasti yksi mielenterveyden häiriöiden kiistellyimmistä hoitomuodoista. Tällä hetkellä tiedämme varmuudella, että psykoterapia on kiistatta erittäin tehokasta. Täten esim. kiista psykoterapian ja lääkehoidon vaikuttavuuden kesken on tarpeetonta. Tärkein kysymys on oikea potilasvalinta oikeaan hoitoon.

Ajankohtainen psykoterapian kiistakysymys on ollut keskustelu lyhyen ja pitkän terapian paremmuudesta. Lyhytterapia on kustannuksiltaan halvempaa, ja tämä näkökohta nousee julkisessa keskustelussa toistuvasti keskeiseen asemaan; eikö tulisi valita halvempi vaihtoehto kahdesta vaikuttavasta hoidosta?

Tutkimustiedon valossa kysymys ei ole lainkaan niin yksinkertainen kuin yllä on esitetty. Lyhyestä ja pitkästä psykoterapiasta hyötyvät eri potilasryhmät. Täten ei kannata tarjota lyhytterapiaa potilaille, jotka eivät siitä hyödy, mutta hyötyisivät pitkästä psykoterapiasta. Vastaavasti pitkään psykoterapiaan ei tulisi lähettää potilaita, joille lyhytterapia riittää.

FT Maarit Laaksosen osoitti väitöskirjassaan 2014, että lyhyestä psykoterapiasta hyötyvät potilaat voidaan erottaa pitkää psykoterapiaa tarvitsevista potilaista terapian alkua edeltävällä potilaan psykologisten valmiuksien arvioinnilla. Tämä oli ensimmäinen lyhyen ja pitkään psykoterapiaan soveltuvuutta arvioiva tutkimus. Nyt meillä on olemassa tutkimustietoon perustuva menetelmä, jolla voidaan erottaa pitkästä ja lyhyestä terapiasta hyötyvät potilasryhmät. Menetelmä auttaa ohjaamaan oikeat potilaat heille soveltuvaan psykoterapiahoitoon.

Palvelujärjestelmämme ongelmana on, että lyhyeen ja pitkään terapiaan soveltuvuuden arviointia ei ole systemaattisesti käytetty terveydenhuollossa. Tällaisen järjestelmällisen arvioinnin kehittäminen olisi hyödyllistä esim. työterveyshuollossa ja opiskeluterveydenhuollossa, joissa kohdataan todennäköisesti usein sekä lyhytterapiasta että pitkästä terapiasta hyötyviä potilaita.

Kari Pylkkänen

Professori, Psykiatrian Tutkimussäätiön hallituksen jäsen

Laaksonen M, Knekt K, Lindfors O. 2013 Psychological predicotors for recovery from mood and anxiety disorders in short and long term psychotherapy during a three year follow up. Psychiatry Research 208, 162-171.

Laaksonen M. 2014. Patient suitability for short term and long term psychotherapy. Väitöskirja. THL:n Tutkimus-sarja, 144, ISBN 978-952-302-332-1 (painettu); ISBN 978-952-302-333-8 (pdf).

Ajankohtaista

29.03.2017
Tervetuloa Psykiatria Taiteessa -tapahtumaan 8.6.2017
Lue Lisää →

16.03.2017
Psykiatrian Tutkimussäätiö jakoi apurahoja
Lue Lisää →

13.03.2017
In memoriam: Kari Pylkkänen 28.6.1944 - 4.2.2017
Lue Lisää →

19.10.2016
Psychiatria Fennica 2016 ilmestynyt
Lue Lisää →

10.08.2016
Psykiatrian Tutkimussäätiön Mielenterveyspalkinto Pekka Mustoselle
Lue Lisää →

18.03.2016
Säätiö jakoi apurahaa tutkijoille
Lue Lisää →

25.09.2015
Säätiö ottaa kantaa mediassa mielenterveyden huomioimiseksi työelämän uudistuksissa
Lue Lisää →

23.07.2015
Vuoden teemana Työ ja mielenterveys
Lue Lisää →

Blogi

23.09.2016
Kaisla Joutsenniemi: Turvapaikanhakijat ja resilienssi
Lue Lisää →

26.07.2016
Kari Pylkkänen: Mielen ja ruumiin terveydenhuollon lainsäädäntö tulisi yhdentää Sotessa
Lue Lisää →

11.07.2016
Kari Pylkkänen: Mielenterveys - terveydenhuollon suurin ja kallein haaste
Lue Lisää →

17.06.2016
Sami Pirkola: Ymmärrystä ja hyvinvointia rekistereistä
Lue Lisää →

01.06.2016
Kari Pylkkänen: Psykoterapian kriisi - lyhyt vai pitkä kaava?
Lue Lisää →

23.07.2015
Työelämän aktivointitoimenpiteisiin panostettava
Lue Lisää →

02.06.2015
Hallitusohjelman vaikutukset lasten eriarvoistumiseen
Lue Lisää →

18.05.2015
Alkoholiongelmien hoito ehkäisee rikollisuutta
Lue Lisää →

07.05.2015
Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy opiskelijoilla
Lue Lisää →

04.05.2015
Lasten ja nuorten itsemurhat: muutoksia kuolleisuudessa ja tekotavoissa
Lue Lisää →

17.02.2013
Nuoruus ja mielenterveys
Lue Lisää →

07.01.2013
Itsemurhien ehkäisyyn uusin keinoin
Lue Lisää →