01.06.2016

Psykoterapian kriisi - lyhyt vai pitkä kaava?

Psykoterapia on ollut toistuvasti yksi mielenterveyden häiriöiden kiistellyimmistä hoitomuodoista. Tällä hetkellä tiedämme varmuudella, että psykoterapia on kiistatta erittäin tehokasta. Täten esim. kiista psykoterapian ja lääkehoidon vaikuttavuuden kesken on tarpeetonta. Tärkein kysymys on oikea potilasvalinta oikeaan hoitoon.

Ajankohtainen psykoterapian kiistakysymys on ollut keskustelu lyhyen ja pitkän terapian paremmuudesta. Lyhytterapia on kustannuksiltaan halvempaa, ja tämä näkökohta nousee julkisessa keskustelussa toistuvasti keskeiseen asemaan; eikö tulisi valita halvempi vaihtoehto kahdesta vaikuttavasta hoidosta?

Tutkimustiedon valossa kysymys ei ole lainkaan niin yksinkertainen kuin yllä on esitetty. Lyhyestä ja pitkästä psykoterapiasta hyötyvät eri potilasryhmät. Täten ei kannata tarjota lyhytterapiaa potilaille, jotka eivät siitä hyödy, mutta hyötyisivät pitkästä psykoterapiasta. Vastaavasti pitkään psykoterapiaan ei tulisi lähettää potilaita, joille lyhytterapia riittää.

FT Maarit Laaksosen osoitti väitöskirjassaan 2014, että lyhyestä psykoterapiasta hyötyvät potilaat voidaan erottaa pitkää psykoterapiaa tarvitsevista potilaista terapian alkua edeltävällä potilaan psykologisten valmiuksien arvioinnilla. Tämä oli ensimmäinen lyhyen ja pitkään psykoterapiaan soveltuvuutta arvioiva tutkimus. Nyt meillä on olemassa tutkimustietoon perustuva menetelmä, jolla voidaan erottaa pitkästä ja lyhyestä terapiasta hyötyvät potilasryhmät. Menetelmä auttaa ohjaamaan oikeat potilaat heille soveltuvaan psykoterapiahoitoon.

Palvelujärjestelmämme ongelmana on, että lyhyeen ja pitkään terapiaan soveltuvuuden arviointia ei ole systemaattisesti käytetty terveydenhuollossa. Tällaisen järjestelmällisen arvioinnin kehittäminen olisi hyödyllistä esim. työterveyshuollossa ja opiskeluterveydenhuollossa, joissa kohdataan todennäköisesti usein sekä lyhytterapiasta että pitkästä terapiasta hyötyviä potilaita.

Kari Pylkkänen

Professori, Psykiatrian Tutkimussäätiön hallituksen jäsen

Laaksonen M, Knekt K, Lindfors O. 2013 Psychological predicotors for recovery from mood and anxiety disorders in short and long term psychotherapy during a three year follow up. Psychiatry Research 208, 162-171.

Laaksonen M. 2014. Patient suitability for short term and long term psychotherapy. Väitöskirja. THL:n Tutkimus-sarja, 144, ISBN 978-952-302-332-1 (painettu); ISBN 978-952-302-333-8 (pdf).

Ajankohtaista

19.11.2018
Raimo Salokankaan uusi kirja on ilmestynyt: Aleksis Kiven elämä ja sairaudet
Lue Lisää →

01.11.2018
Psychiatria Fennica 2018 on ilmestynyt uudella visuaalisella ilmeellä!
Lue Lisää →

10.09.2018
Koskettavia tunnelmia, kohtaamisia ja puheenvuoroja Säätiön juhlaseminaarista 6.9.2018
Lue Lisää →

06.09.2018
Tutkimusprofessori Jaana Suvisaarelle Psykiatrian Tutkimussäätiön Kalle Achté-tunnustuspalkinto
Lue Lisää →

03.08.2018
Kalle Achté -palkinnon 2018 saajan julkistamistilaisuus 6.9.2018
Lue Lisää →

15.03.2018
Psykiatrian Tutkimussäätiö jakoi apurahoja
Lue Lisää →

29.01.2018
Psychiatria Fennica, Supplementum 1, 2018 on ilmestynyt
Lue Lisää →

12.01.2018
Psykiatrian Tutkimussäätiön uuden vuoden tervehdys - yhdessä ja luottaen kohti tulevaa
Lue Lisää →

23.10.2017
Tänään Eduskunnan kansalaisinfossa Prof. Jouko Lönnqvist: Itsemurhien ehkäisy vuonna 1987 ja 2017
Lue Lisää →

06.10.2017
Psychiatria Fennica verkkojulkaisuksi
Lue Lisää →

09.08.2017
Psykiatrian Tutkimussäätiön Mielenterveyspalkinto Matti Kaivosojalle
Lue Lisää →

25.09.2015
Säätiö ottaa kantaa mediassa mielenterveyden huomioimiseksi työelämän uudistuksissa
Lue Lisää →

Blogi

05.12.2017
Jouko Lönnqvist: Sota meni, menikö myös mielenterveys? Sotalapsesta aikuiseksi.
Lue Lisää →

23.07.2015
Työelämän aktivointitoimenpiteisiin panostettava
Lue Lisää →

02.06.2015
Hallitusohjelman vaikutukset lasten eriarvoistumiseen
Lue Lisää →

18.05.2015
Alkoholiongelmien hoito ehkäisee rikollisuutta
Lue Lisää →

07.05.2015
Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy opiskelijoilla
Lue Lisää →

04.05.2015
Lasten ja nuorten itsemurhat: muutoksia kuolleisuudessa ja tekotavoissa
Lue Lisää →