17.02.2013

NUORUUS JA MIELENTERVEYS

Nuoruus on mielenterveyden kehityshaaste kaikille nuorille, heidän vanhemmilleen ja koko yhteiskunnalle. Valtaosa nuorista selvittää kuitenkin kehitysvuotensa hyvin, mutta joka kymmenes nuori ajautuu vaikeuksiin.

Nuorten ymmärtämisessä ja auttamisessa on oleellista tietää, että nuoren aivojen rakenteen ja toiminnan kehitys ovat vielä kesken. Tämän johdosta heillä esiintyy korostuneesti impulsiivisuutta, harkitsemattomuutta, vaikeuksia tunteiden käsittelyssä ja vuorovaikutussuhteissa, viehtymystä riskinottoon ja myös taipumusta kahakointiin. Nämä piirteet heijastuvat kodissa, koulussa, lähipiirissä ja työsuhteissa ristiriitoina. Moni nuori on näistä syistä myös altis varhain alkavalle päihteiden käytölle, suojaamattomalle seksille, onnettomuuksille, yhteistyöongelmille ja jopa väkivaltakäyttäytymiselle sekä epäsosiaalisuudelle. Aivojen kypsyminen aikuisen tasolle jatkuu pitkälle yli 20. ikävuoden. Nuori ei siis ole vielä biologisesti eikä sosiaalisesti aikuinen, eikä kykene aina käyttäytymään vanhempien odotusten mukaisesti.

Hyvä vanhemmuus merkitsee yli koko nuoruusvaiheen kantavaa ymmärrystä, joustoa ja sietokykyä.  Vanhemmuuden tukena tarvitaan nuorille sopivia kehitysympäristöjä sekä heille suunnattuja yhteiskunnan peruspalveluja. Jotkut nuoret tarvitsevat erityistilanteissa myös vaativampaa asiantuntija-apua. Suomessa on tarjolla erityisryhmille tarkoitettuja korkeatasoista nuorisopsykiatrista erikoissairaanhoitoa. Sen sijaan kaikille nuorille sopivat peruspalvelut ovat vielä puutteellisia monissa kunnissa. Tavallisimpia hoitoa vaatia nuorten oireita ovat pitkittynyt masennus, voimakas ahdistuneisuus, liiallinen päihteiden käyttö, selvästi poikkeava käyttäytyminen sekä syömiseen liittyvät vakavat oireet. 

Ensisijaista nuorten hyvinvoinnin edistämisessä on aito kiinnostus nuoria ja heidän kehitystarpeitaan kohtaan. Mielenterveys on pääomaa, jonka varaan nykyaikainen yhteiskunta rakentaa tulevaisuuttaan. Se pohjaa perimään sekä lapsuuden ja nuoruuden kehitykseen. Raskauden aika, synnytys, varhaislapsuus, esikouluvaihe sekä kouluvuodet muodostavat yhtenäisen kehitysjatkumon. Eri kehitysvaiheisiin liittyy haasteita ja riskejä, mutta myös monia uusia mahdollisuuksia kehityspoikkeamien korjaamiseen ja uuden oppimiseen. Sukupolvia yhdistävän mielenterveystyön tulisi jatkua väestötasolla lapsista ja nuorista myös nuoriin aikuisiin ja lapsiperheisiin, sekä ulottua koko elämänkaaren. Ei ole kysymys vain nuorista ja nuorten mielenterveydestä, vaan ihmisen selviytymisestä ylipäätään.

Jouko Lönnqvist

Emeritusprofessori, Helsingin yliopisto ja THL,

Psykiatrian Tutkimussäätiön hallituksen puheenjohtaja

Ajankohtaista

15.03.2018
Psykiatrian Tutkimussäätiö jakoi apurahoja
Lue Lisää →

29.01.2018
Psychiatria Fennica, Supplementum 1, 2018 on ilmestynyt
Lue Lisää →

12.01.2018
Psykiatrian Tutkimussäätiön uuden vuoden tervehdys - yhdessä ja luottaen kohti tulevaa
Lue Lisää →

01.12.2017
Lahjoita Mielenterveyden tueksi!
Lue Lisää →

23.10.2017
Tänään Eduskunnan kansalaisinfossa Prof. Jouko Lönnqvist: Itsemurhien ehkäisy vuonna 1987 ja 2017
Lue Lisää →

20.10.2017
Psychiatria Fennica 2017 ilmestynyt
Lue Lisää →

06.10.2017
Psychiatria Fennica verkkojulkaisuksi
Lue Lisää →

09.08.2017
Psykiatrian Tutkimussäätiön Mielenterveyspalkinto Matti Kaivosojalle
Lue Lisää →

25.09.2015
Säätiö ottaa kantaa mediassa mielenterveyden huomioimiseksi työelämän uudistuksissa
Lue Lisää →

Blogi

05.12.2017
Jouko Lönnqvist: Sota meni, menikö myös mielenterveys? Sotalapsesta aikuiseksi.
Lue Lisää →

23.09.2016
Kaisla Joutsenniemi: Turvapaikanhakijat ja resilienssi
Lue Lisää →

26.07.2016
Kari Pylkkänen: Mielen ja ruumiin terveydenhuollon lainsäädäntö tulisi yhdentää Sotessa
Lue Lisää →

11.07.2016
Kari Pylkkänen: Mielenterveys - terveydenhuollon suurin ja kallein haaste
Lue Lisää →

17.06.2016
Sami Pirkola: Ymmärrystä ja hyvinvointia rekistereistä
Lue Lisää →

01.03.2016
Kelan etäkuntoutus voi parantaa psykoterapian saatavuutta
Lue Lisää →

23.07.2015
Työelämän aktivointitoimenpiteisiin panostettava
Lue Lisää →

02.06.2015
Hallitusohjelman vaikutukset lasten eriarvoistumiseen
Lue Lisää →

18.05.2015
Alkoholiongelmien hoito ehkäisee rikollisuutta
Lue Lisää →

07.05.2015
Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy opiskelijoilla
Lue Lisää →

04.05.2015
Lasten ja nuorten itsemurhat: muutoksia kuolleisuudessa ja tekotavoissa
Lue Lisää →